Biografie & Techniek

Janny Freriks

Geboren in Nijmegen, 9 november 1956


Monotype, het rechtstreeks afdrukken van de glasplaat op papier

Op de glasplaat wordt verf aangebracht. Hierop wordt een vel papier gelegd en met een roller wordt de verf gelijkmatig op het papier gedrukt. Zo’n eerste verflaag kan uit één of meerdere kleuren bestaan en als basislaag of eindproduct dienen. Soms leg ik op de verflaag op de glasplaat eerst een ‘masker’ (een in een bepaalde vorm gesneden stuk papier) voordat ik de afdruk op papier maak. In de afdruk die volgt blijft op de plaats van het masker een blanco ruimte, die ik vervolgens weer kan bewerken met een volgende afdruk. In Afb. 1 – Central Park zijn op de plaats van de bomen maskers geplaatst, de bomen zijn er later in afgedrukt.Afb. 1 – Central Park


Afb. 2 – Trap 1e Druk


Afb. 3 – Abstract 1


Afb. 4 – Voorbij De Weg


Linotype, het afdrukken van in linoleum uitgegutste vormen op papier

Linoleum wordt in een bepaalde vorm uitgegutst, waarna dit wordt ingerold met verf. De vorm wordt op een vel papier gelegd en door een pers gehaald. Door de druk wordt de verf gelijkmatig over het papier verdeeld. Het vel papier kan blanco zijn zoals in Afb. 2 – Trap 1e Druk, maar ook eerst door middel van monotype voorbewerkt zijn zoals in Afb. 3 – Abstract 1. Een mooi voorbeeld is ook Afb. 4 – Voorbij De Weg. Een monotype afdruk in geel, daaroverheen een blauwe afdruk met maskers voor de bomen. Vervolgens een lichtblauwe afdruk voor de lucht en daarna een donkergroene afdruk voor de bomen. Het materiaal linoleum is vrij zacht en goed te bewerken. Dat brengt ook meteen een risico met zich mee, er moet beheerst gesneden worden, de kans op teveel wegsnijden is groot.